Garanti och reklamationer

Ett års garanti

Osby Vitvaror AB lämnar ett års garanti från leveransdatum. Garantin följer Elektriska hushållsapparatleverantörernas EHL garantiregler. Garantin täcker fel i produkt som visar sig under garantitiden. Garantin omfattar dock inte fel som beror på att skötsel- och serviceanvisningar inte har följts, som beror på vanvård eller olyckshändelse eller fel som har uppkommit vid annan än normal användning. Eventuella reparationer måste vara utförda av Osby Vitvarors AB:s serviceavdelning eller av Osby Vitvaror AB anvisad serviceorganisation. Självklart erbjuder vi efter garantitidens utgång fortsatt service och tillgång till reservdelar.

Reklamation

Innan du reklamerar din produkt rekommenderar vi att du tar en titt i manualen. Där finns tips på hur du själv kan hitta och avhjälpa eventuella fel. Skulle din produkt gå sönder inom ett år från köptillfället, gäller garantin (under förutsättning att EHL:s garantiregler uppfylls). Om produkten går sönder när garantitiden gått ut kan du fortfarande reklamera fel du anser ursprungligt. Innan du kontaktar service, 042-29 95 60, skriv upp följande enligt dataskylten: modellbeteckning, serienummer, produktnummer samt kvitto med inköpsdatum. Det går också bra att fylla i blankett felanmälan. Reklamationsrätt år 2 och 3 gäller enligt Konsumentköplagen (KKL). Observera att det enligt KKL åligger ägaren av produkten att vid reklamation bevisa att felet är ursprungligt. Läs mer om reklamationsrätt och KKL på konsumentverket.se.