Produktutveckling

Vi samarbetar med världsledande leverantörer

Våra vitvaror tillverkas vid några noggrant utvalda fabriker. För att garantera hög och jämn produktkvalitet är kravlistan, som leverantörerna måste uppfylla, lång.

Förutom god kvalitet ska en produkt från Osby vara energisnål, och självklart anpassad för den svenska marknaden. Våra leverantörer är lyhörda för förbättringar och tar alltid till sig våra synpunkter. Tack vare vårt nära samarbete kan vi skapa marknadsledande produkter.