Styrelse

Bengt Kjell (1954)

Styrelseordförande sedan 2018

Styrelseordförande i SSAB och Amasten Fastighets AB, samt vice ordförande i Indutrade AB och Pandox AB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, m.fl. bolag.

Göran Wahlström (1949)

Styrelseledamot sedan 2014

Byggnadsingenjör. Skånska Cementgjuteriet (Skanska) 1976-81. NCC Construction 1981-85. CA Bygg AB 1988-92. MT Construction AS Köpenhamn 1992-2000. Driver idag Åkermans Ingenjörsbyrå i Helsingborg – Malmö.

Henrik Iwerdal (1961)

Styrelseledamot sedan 2014

Juridikstudier Lunds universitet. Fastighetsmäklarutbildning. VD Packwerk Bygg och Fastigheter AB 1998-2007. Har idag egen förvaltning av hyres- och kommersiella fastigheter i Malmö-Lund regionen genom bolagen Fastighets AB Hemporten samt Gastelyckan Förvaltning AB. Kapitalförvaltning genom bolagen Henrik Iwerdal Affärsutveckling AB samt Iwerdal Förvaltning AB. Delägare Innovum Invest AB. Engagerad i handbollsföreningen OV Helsingborg genom dess marknadsgrupp.