FAQ

FAQ

Frågor & svar

Hyllplan eller låda är trasig

Kontakta Osby för reservdelar till våra kylskåp.

Handtag är trasigt

Kontakta Osby för reservdelar till våra kylskåp.

Ojämn temperatur

Finns det misstankar om ojämn temperatur i kylskåpet bör man mäta hur stora skillnaderna är. Sätt en termometer i ett glas vatten inne i kylen. Anteckna temperaturer vid olika tidpunkter på olika hyllplan. Det är normalt att det ibland skiljer drygt två grader mellan övre och understa hyllplanet. Hittas större temperaturskillnader än dessa, kontakta service.

Frost i kylen

Det är normalt att frost samlas längs väggarna och bakkanten inne i kylen. I vissa fall kan det bli mer än vanligt.Vanliga orsaker till detta är att:

 • Kylskåpets dörr har öppnats mycket på kort tid.
 • Varm mat placerats i kylen utan tätslutande lock. Låt mat svalna innan det placeras i kylskåpet.
 • Mycket frukt och grönsaker förvaras i kylen.

Alla Kylskåp måste frostas av emellanåt för att behålla sina egenskaper. Läs mer om avfrostning i manualen.

Vatten i kylen

Alla Osbys nyare kylskåp har automatisk avfrostning som periodvis smälter frosten i kylen till vatten som sedan leds bort och försvinner. Den automatiska avfrostningen körs mellan 2 och 10 gånger per dag, under tiden kan det bildas vattendroppar på ryggen inne i kylskåpet, detta är helt normalt. Ibland kan det vara mer vatten än vanligt.

Vanliga orsaker till detta är att:
 • Kylskåpets dörr har öppnats mycket på kort tid.
 • Varm mat placerats i kylen utan tätslutande lock. Låt mat svalna innan det placeras i kylskåpet.
 • Mycket frukt och grönsaker förvaras i kylen.

Om vattenproblemet inte löser sig själv, kontrollera att dräneringshålet inte är igensatt och att dörren stängs som den ska.

KS1852VS och KS1852RFS

Osbys kylskåp av dessa modeller är så kallade No Frost – kylskåp eller frostfria kylskåp. Detta innebär att luften konstant cirkulerar inuti skåpet. Samtidigt ser kylskåpet till att luften torkas och kyls av. Resultatet är att man slipper en uppbyggnad av is och vatten på kylskåpets väggar eller golv. Eftersom kylen inte behöver ha någon avfrostningscykel spar den energi och blir mer miljövänlig.

Dörren stängs inte rätt

Kontrollera så att inga hyllor eller grönsakslådor ligger fel i kylen då de kan vara orsaken. Kontrollera också så inget som placerats i dörrens hyllor sticker ut och att kylen står rakt på alla fyra fötter. Det går lätt att kolla den magnetiska gummilistens skick med en bit papper mellan dörren och kylen. Pappret ska kunna fastna överallt runt hela kylen när dörren är stängd. Gummilistens elasticitet kan återställas genom att tumme och pekfinger placeras bakom magnetskenan i listen och förs runt hela gummilisten flera gånger samtidigt som du drar lite lätt i den. Upprepa tills kylen stänger som den ska.

Konstiga ljud

Det är helt normalt för moderna kylskåp att ibland avge sporadiska ljud.

 • Ett brummande ljud kan uppstå av motorerna till kylaggregat och fläkt.
 • Ett bubblande, surrande eller rinnande ljud när kylmedel strömmar genom rören.
 • Ett klickande ljud när omkopplare eller magnetventiler slår på/av.
 • Ett susande ljud kan uppstå när avfrostnings-anordningen jobbar.

Rengöring och underhåll

Kylskåpets plastdelar bör endast rengöras med diskmedel och varmt vatten, starkare medel kan skada ytan och minska dess reptålighet. Hyllplan och lådor kan plockas av för lättare rengöring. Eftertorka alltid med en våt trasa. Kylskåp utan automatisk avfrostning måste manuellt frostas av, se manualen för instruktioner.

Kylskåpet blir väldigt varmt

Det är helt normalt att kylen blir varm under drift. Har kylen fått arbeta extra hårt under en tid kan den kännas varmare än normalt.

Vanliga anledningar kan vara att:

 • Kylskåpets dörrar öppnats mycket.
 • Varm mat placerats i kylen.
 • Det är väldigt varmt i rummet där kylen står.
 • Snabbkylning är intryckt.

Omhängning av dörren

Alla Osbys kylskåp har omhängningsbar dörr. Det finns instruktioner för detta i manualen. Det går alltid bra att ringa till Osby för att få hjälp.

Hyllplan, låda eller handtaget är trasigt

Kontakta Osby för reservdelar till våra frysar.

Frost i frysen

Det är normalt att frost samlas längs bakkanten och väggarna inne i frysen. I vissa fall kan det bli mer än vanligt.

Vanliga orsaker till detta är att:

 • Frysens dörr har varit öppen länge eller öppnats flera gånger på kort tid.
 • Varm mat placerats i frysen utan tätslutande lock. Låt mat svalna innan det placeras i kylskåpet.
 • Mycket frukt och grönsaker förvaras i kylen.

Alla frysar måste frostas av emellanåt för att behålla sina egenskaper. Mer om avfrostning står i manualen.

F1852VS och F1852RFS

Osbys frysskåp av dessa modeller är så kallade No Frost-frysar eller Frostfria frysar. Detta innebär att luften konstant cirkulerar inuti skåpet. Samtidigt ser frysen till att luften torkas och kyls av. Resultatet är att man slipper en uppbyggnad av is på insidan av frysen. Eftersom frysen inte behöver ha någon avfrostningscykel spar den energi och blir mer miljövänlig.

Konstiga ljud

Det är helt normalt för moderna frysar att ibland avge sporadiska ljud.Ett brummande ljud kan uppstå av motorerna till kylaggregat och fläkt.

 • Ett bubblande, surrande eller rinnande ljud när kylmedel strömmar genom rören.
 • Ett klickande ljud när omkopplare eller magnetventiler slår på/av.
 • Ett susande ljud kan uppstå när avfrostnings-anordningen jobbar.

Dörren stängs inte rätt

Kontrollera så att alla fryslådor är helt stängda då de kan vara orsaken. Kontrollera också att frysen står rakt på alla fyra fötter. Det går lätt att kolla den magnetiska gummilistens skick med en bit papper mellan dörren och frysskåpet. Pappret ska kunna fastna överallt runt hela frysen när dörren är stängd. Gummilistens elasticitet kan återställas genom att tumme och pekfinger placeras bakom magnetskenan i listen och förs runt hela gummilisten flera gånger samtidigt som du drar lite lätt i den. Upprepa tills frysen stänger som den ska.

Rengöring och underhåll

Frysens plastdelar bör endast rengöras med diskmedel och varmt vatten, starkare medel kan skada ytan och minska dess reptålighet. Hyllplan och lådor kan plockas av för lättare rengöring. Eftertorka alltid med en våt trasa. Frysar utan automatisk avfrostning måste manuellt frostas av, se manualen för instruktioner.

Frysen blir väldigt varm

Det är helt normalt att frysen blir varm under drift. Har frysen fått arbeta extra hårt under en tid kan den kännas varmare än normalt.

Vanliga anledningar kan vara att:

 • Frysens dörrar öppnats mycket.
 • Varm mat placerats i frysen.
 • Det är väldigt varmt i rummet där frysen står.
 • Snabbinfrysning är intryckt.

Omhängning av dörren

Alla Osbys frysar har omhängningsbar dörr. Det finns instruktioner för detta i manualen. Det går alltid bra att ringa till Osby för att få hjälp.

F1852 (VS/RFS)

Felkoder saknas, se tips angivna ovan, läs i manualen eller ring service.

Kombinerad kyl/frys

Kombinerade kyl/frysar är vanliga när utrymmet är begränsat eller endast ett skåp önskas. Beroende på vad du vill veta kan tips och lösningar på ditt problem finnas i delarna Kylskåp respektive Frysar längre upp i dokumentet.

Kyl/frysen blir väldigt varm

Kombinerade kyl/frysar har ofta kondensorslingan på sidorna. Kondensorslingan är dit skåpet transporterar värmen och avger den i rummet. Det är helt normalt att skåpet blir varmt på sidorna. Har kyl/frysen fått jobba extra mycket blir det ännu varmare.

Vanliga anledningar kan vara att:

 • Skåpets dörrar öppnats mycket.
 • Varm mat placerats i skåpet.
 • Det är väldigt varmt i rummet där skåpet står.
 • Snabbinfrysning/Snabbkylning är intryckt.

KF1852VS och KF1852RFS

Osbys kombiskåp av dessa modeller är så kallade No Frost-skåp eller Frostfria skåp. Detta innebär att luften konstant cirkulerar inuti skåpet. Samtidigt ser kylfrysen till att luften torkas och kyls av. Resultatet är att man slipper en uppbyggnad av is på insidan av kylen eller frysen. Eftersom skåpet inte behöver ha någon avfrostningscykel spar den energi och blir mer miljövänlig.

Omhängning av dörrarna

Alla Osbys kombiskåp har omhängningsbara dörrar. Det finns instruktioner för detta i manualen.

Omhängning av dörren

Alla Osbys frysar har omhängningsbar dörr. Det finns instruktioner för detta i manualen. Det går alltid bra att ringa till Osby för att få hjälp.

F1852 (VS/RFS)

Felkoder saknas, se tips angivna ovan, läs i manualen eller ring service.

Ugnsluckan är trasig

Ugnsluckan på våra ugnar är lätt att byta själv. Kontakta oss så skeppar vi oftast redan nästa dag.

Demontering av ugnsluckan

Ugnsluckan kan lätt plockas av för lättare åtkomst, eller plockas isär för rengöring mellan glasen. För att plocka av ugnsluckan, öppna den helt och hållet. På gångjärnen finns en liten metallbygel, fäll ner denna hela vägen ner på båda sidorna. Nu är gångjärnen låsta i öppet läge, när luckan nu fälls upp kommer den kroka loss sig själv. Upprepa i omvänd ordning för att sätta tillbaka luckan. För att plocka av glasskivorna, öppna luckan helt och hållet. Glaset som nu är överst kan plockas bort genom att ta tag runt glasets bortre kant och dra ut från ugnen. Dra tills glaset går att lyfta upp förbi de små metallhållarna längst ner på luckan. Plocka sedan försiktigt bort glaset. Samma process gäller för glaset i mitten på luckan. Notera att glasen måste monteras tillbaka på exakt samma ordning och håll. Notera också att ugnsluckan kommer fällas upp av sig själv när glasets vikt plockas bort.

Ugnsvredet är trasigt

Vreden på Osbys spisar är avtagbara. För att plocka bort ett vred drar man endast rakt ut, utan att vrida eller böja. Förlorade vred kan oftast ersättas av Osby. Ring till Service för hjälp.

Lampan i ugnen fungerar inte

Ugnslampan skruvas i som en vanlig lampa av typ E14 och kan enkelt bytas själv. Kontakta Osby för ugnsgodkända reservlampor.

Ugnen värmer ojämnt

Vanliga ugnar håller inte samma temperatur uppe och nere i ugnen. Detta är speciellt märkbart om flera formar gräddas samtidigt på olika nivåer. Använd ugnens varmluftsfunktion för en utmärkt värmefördelning och förkortad tillagningstid. Mer information finns i manualen.

Rengöring och underhåll

En spis bör rengöras efterhand. Rengör inte med några medel som kan skada emaljen. I de flesta fall går det bra med lite diskmedel och varmt vatten, eftertorka med en våt trasa. Låt alltid spisen svalna av innan rengöring. Rengöring av en varm spis kan skada den. En spis med glaskeramikhäll rengörs också bäst med diskmedel och vatten, använd den medföljande spisskrapan för att ta bort fastbränd mat. Kontakta Osby Vitvaror för ersättningsskrapor. Ugnsluckan kan enkelt plockas av för lättare rengöring, se Demontering av ugnsluckan.

Lågan på gasspisen slocknar

Prova att hålla knappen inne i 5-10 sekunder innan du långsamt släpper ut den. Om den fortfarande slocknar kan termostaten vara för långt ifrån lågan. När spisen av avstängd, prova försiktigt böja termostaten närmare brännaren.

Ugnsplåtar

Plåtar till våra ugnar kan beställas via Osby Vitvaror.

Spisen blir väldigt varm

Vid långa perioder av användning kan spisen bli varm på utsidan. Enligt gällande normer kan metallen vid vreden bli upp till 85 grader varma vid hög belastning. Även om våra ugnsluckor är utrustade med isolerande trippelglas kan det yttersta glaset bli uppemot 80 grader och metallen på luckan 65 grader vid mycket långa användningsperioder. Efter att spisen stängts av svalnar den av snabbt men kan fortfarande vara varm en period.

Hällen stängs av och på ibland

Om en av plattorna är inställd på ett lågt läge kommer plattan att automatiskt stänga av och sätta på sig själv med jämna mellanrum. Detta gör den för att hålla en jämn temperatur. Detta är extra tydligt på keramikhällar då plattorna lyser rött när de är igång och slocknar när de stängs av.

Ibland stänger hällen av sig helt

Inbyggnadshällar med touch-kontroller måste hållas rena på själva kontrollytan. Knapparna är känsliga och spilld mat eller vätska kan få hällen att ändra inställning eller stängas av.

Hällen är låst, inga knappar fungerar

Alla Osbys inbyggnadshällar har en barnspärr som kan aktiveras. Har du oavsiktligt aktiverat barnspärren kan du läsa i manualen hur du aktiverar/avaktiverar den. 

Ugnsluckan är trasig

Ugnsluckan på våra ugnar är lätt att byta själv. Kontakta oss så skeppar vi oftast redan nästa dag.

Demontering av ugnsluckan

Ugnsluckan kan lätt plockas av för lättare åtkomst, eller plockas isär för rengöring mellan glasen. För att plocka av ugnsluckan, öppna den helt och hållet. På gångjärnen finns en liten metallbygel, fäll ner denna hela vägen på båda gångjärnen. Nu är gångjärnen låsta i öppet läge, när luckan nu fälls upp kommer den kroka loss sig själv. Upprepa i omvänd ordning för att sätta tillbaka luckan. För att plocka av glasskivorna, öppna luckan helt och hållet. Glaset som nu är överst kan plockas bort genom att ta tag runt glasets bortre kant och dra ut från ugnen. Dra tills glaset går att lyfta upp förbi de små metallhållarna längst ner på luckan. Plocka sedan försiktigt bort glaset. Samma process gäller för glaset i mitten på luckan. Notera att glasen måste monteras tillbaka på exakt samma ordning och håll. Notera också att ugnsluckan kommer fällas upp av sig själv när glasets vikt plockas bort.

Ugnsvredet är trasigt

Vreden på Osbys ugnar är avtagbara. För att plocka bort ett vred drar man endast rakt ut, utan att vrida eller böja. Förlorade vred kan alltid ersättas av Osby. Ring till Service för hjälp.

Lampan i ugnen fungerar inte

Ugnslampan skruvas i som en vanlig lampa av typ E14 och kan enkelt bytas själv. Kontakta Osby för ugnsgodkända reservlampor.

Ugnen värmer ojämnt

Vanliga ugnar håller inte samma temperatur uppe och nere i ugnen. Detta är speciellt märkbart om flera formar gräddas samtidigt på olika nivåer. Använd ugnens varmluftsfunktion för en mycket bättre värmefördelning och förkortad tillagningstid. Mer information finns i manualen.

Rengöring och underhåll

En ugn bör rengöras efterhand. Använd inte starka medel på ugnens utsida. I de flesta fall går det bra med lite diskmedel och varmt vatten, eftertorka med en våt trasa. Låt alltid ugnen svalna av innan rengöring. Rengöring av en varm ugn kan skada den. Ugnsluckan kan enkelt plockas av för lättare rengöring, se ”Demontering av ugnsluckan”.

Ugnen blir väldigt varm

Vid långa perioder av användning kan ugnen bli varm på utsidan. Enligt gällande normer kan metallen vid vreden bli upp till 85 grader varma vid hög belastning. Även om våra ugnsluckor är utrustade med isolerande trippelglas kan det yttersta glaset bli uppemot 80 grader och metallen på luckan 65 grader vid mycket långa användningsperioder. Efter att ugnen stängts av svalnar den av snabbt men kan fortfarande vara varm en period.

Dålig sugförmåga

En fläkt behöver underhållas med jämna mellanrum. Det första filtret i metall, fettfiltret, blir igensatt av fett och damm. Filtret kan diskas för hand eller i diskmaskin, max 60 grader. Använd inte maskindiskmedel då det kan skada aluminiumet. Används istället en tesked diskmedel i tablettfacket. Har fläkten kolfilter kan dessa behöva bytas då gamla kolfilter också försämrar sugförmågan.

Kolfilter

Fläktar som installerats med kolfilter behöver nya sådana emellanåt. Kolfiltren bör bytas var 6-12:e månad. Gamla kolfilter minskar sugförmågan och fläkten tappar sina renande egenskaper. Kontakta Osby för kolfilter till din fläkt.

Disken blir inte ren

Om ett otillfredsställande diskresultat upplevs, kontrollera följande.

 • Att disken är korrekt placerad i diskmaskinen. För stora föremål kan blockera diskarmarnas rotation om de sticker upp eller ner för långt. Får inte diskarmarna rotera fritt blir disken inte ren.
 • Kontrollera att rätt diskprogram används, vissa program är endast avsedda för lätt, nyligen nedsmutsad disk.
 • Se också till att diskmaskinens filter är rena och diskarmarnas hål inte är igensatta.

Tabletten olöst

I vissa fall kan stora föremål som placerats inuti diskmaskinen blockera diskmedelsluckan. Detta leder till att tabletten inte löses upp i vattnet som den ska. Tabletten trillar ner i slutet av tvätt-cykeln, endast delvis upplöst. Undvik detta genom att anpassa insättningen av disk så att inga föremål riskerar blockera tablettluckans öppning. Kontrollera också att rätt diskmedel används till rätt program. Vissa disktabletter är väldigt hårda och är inte designade för att användas i de effektiva snabbprogrammen som finns i många diskmaskiner. De hinner helt enkelt inte lösas upp på den korta tiden. Prova samma tabletter i programmet ”normaldisk”.

Disken är inte torr

Vissa av våra diskmaskiner använder passiv torkning i stället för aktiv tork. Detta innebär att diskmaskinen står helt stilla i programmets sista fas och låter den varma disken få vattnet att avdunsta. Snabb-programmet sköljer disken i längre temperatur och saknar torkfas. Plast är också alltid ett undantag då materialet svalnar på mycket kort tid och i stället drar åt sig fukten från luften.

För bästa torkresultat:

 • Kontrollera vilket diskprogram ni kör och se till att spolglansbehållaren är påfylld och används i rätt mängd.
 • Låt diskmaskinen vila en stund efter den diskat färdigt.
 • Fyll inte diskmaskinen med alltför mycket disk och undvik att diska stora mängder plast.

Diskmaskinen värms inte upp

Kontrollera de inbyggda filtren och kör ett intensivdisk-program. Känns inte disken varm efter programmets fulla gång kan tekniska problem ha uppstått, kontakta Service.

Tablettluckan öppnas inte

I vissa fall kan stora föremål som placerats inuti diskmaskinen blockera diskmedelsluckan. Detta leder till att tabletten inte löses upp i vattnet som den ska. Tabletten sitter fast inne i diskmedelsluckan och disken blir inte ren. Undvik detta genom att anpassa insättningen av disk så att inga föremål riskerar blockera tablettluckans öppning.

Diskmaskinen luktar illa

Diskmaskinens invändiga vattenkanaler kan vara smutsiga. En diskmaskin rekommenderas att köras tom med ett intensivprogram emellanåt för att bli rengjord invändigt, prova en matsked citronsyra i diskmedelsbehållaren.

Trasig eller skadad

Om olyckan har varit framme och en skada har skett på maskinen kan det gå att ordna. En del komponenter går snabbt och lätt att byta själv. Kontakta Osby för reservdelar till våra diskmaskiner.

Konstiga ljud vid drift

Kontrollera så att ingen disk som är lastad i maskinens korgar sticker upp eller ner för långt och tar i den roterande diskarmen. När maskinen är lastad och redo att startas, provsnurra diskarmarna för hand när diskkorgarna är inskjutna.

Luckan går inte att öppna

Se till att tvättmaskinen har gått klart sitt tvättprogram. Kontrollera också att tvättmaskinen har tömt ut vattnet som de ska. Om tvättmaskinen på något sätt avbrutits i ett program utan att ha tömt ut vattnet kommer luckan vara låst. Åtgärda detta genom att starta tvättmaskinen och kör ett utpumpningsprogram.

Tvätten luktar unket

Dålig lukt inne i tvättmaskinen kan uppstå om den inte hanteras rätt. Detta kan göra att kläderna luktar illa efter tvätten. För att undvika att detta sker bör luckan och tvättmedelsfacket alltid stå lite öppna när tvättmaskinen inte används. Tvätta också i högre temperaturer med jämna mellanrum och använd inte för mycket eller för lite tvättmedel. Har dålig lukt uppstått, prova tvätta med tom maskin i 90 grader. Alternativt tvätta 40 grader med citronsyra eller ett klorbaserat rengöringsmedel. Kvarstår lukten, efter detta, kontrollera att avloppsslangen är kopplad ovanför vattenlåset.

Tvätten blir inte ren, grå fläckar på kläderna

Vissa produkter som till exempel schampo, parfymer eller krämer kan också orsaka grå fläckar på kläderna när de kommer i kontakt med tvättmedlet. Om du alltid bara tvättar vid högst 40 grader eller använder mycket flytande tvättmedel skapas det så småningom avlagringar och smuts i tvättmaskinen. Det kan göra att tvätten får grå fläckar. För att bli av med detta kan du köra några tomma tvättar i 90 grader med ett par deciliter natriumkarbonat i trumman. Detta rengör tvättmaskinens insida. Det finns också speciella rengöringsmedel för tvättmaskiner att köpa. Men var försiktig, både rengöringsmedlet och natriumkarbonat kan irritera huden och förstöra kläder vid kontakt.

Tvätten blir inte ren, damm och ludd på kläderna

Vissa mjuka textiler kan släppa ifrån sig ludd som fastnar på kläderna i tvätten. För att för hindra detta var vaksam efter att nya ljusa kläder tvättats för första gången då ludd från dessa kan sitta i maskinen. Kör en tom tvätt efter om du vill skölja bort ludd som skapats.

Torktumlaren går ett litet tag och stannar sedan

Behållaren uppe till vänster på torktumlaren kan vara full med kondensvatten, är den full så stannar maskinen efter någon minuts drift. Dra ut behållaren och töm vattnet i vasken. Se till att behållaren tycks in hela vägen när den sätts tillbaka.

Torktumlaren läcker

Det är viktigt att torktumlaren står i våg. Annars kan det uppstå läckor.

Torktumlaren torkar dåligt

Kontrollera att rätt torkprogram körs, läs detaljer i manualen. Undersök också om kondensorn behöver rengöras. Kondensorn plockas lätt ut och spolas av i duschen. Med fördel görs detta varannan vecka. Luddfiltret måste också rengöras för att säkerställa luftgenomströmning i torktumlaren. Det är rekommenderat att rengöra luddfilter efter varje användning.

Förvaringstips i kyl och frys

En del matvaror får lätt kylskador och förlorar smaken om de förvaras för kallt. Och andra klarar sig bäst om du förvarar dem på den kallaste platsen i kylskåpet. Som tumregel kan du utgå från att frukt och grönsaker som har odlats i ett varmare klimat eller i växthus också ska förvaras vid högre temperaturer – alltså så högt som möjligt i kylskåpet. Frukt och grönsaker som har odlats på våra breddgrader håller sig däremot bäst om de förvaras så kallt som möjligt – alltså så långt ner i kylskåpet som möjligt. "frukt och grönsaker som har odlats i ett värmare klimat eller i växthus ska också förvaras vid högre temperaturer"

Rengöring av dörrar i rostfritt stål eller aluminium

Dörrar i rostfritt stål eller i aluminium rengörs bäst med vårdande spray och en mjuk trasa. Marknaden erbjuder en mängd olika vårdande medel som är lämpliga. Dessa medel kan inhandlas hos de flesta återförsäljare för vitvaror. Rostfria ståldörrar i EasyOff Steel ska ENDAST torkas med fuktig trasa.