Socialt engagemang

Vi vill skapa bättre boendemiljöer

Vi på Osby vill ta vårt sociala ansvar och skapa trivsamma och attraktiva boendemiljöer. Genom olika projekt kan vi ge möjlighet till positiva aktiviteter för boende i områden där vi verkar. Det kan handla om idrott, kultur eller sociala evenemang som familjedagar eller festivaler. Vilka aktiviteter vi väljer att stödja beslutar vi tillsammans med våra kunder. Vårt mål är att bidra till hållbara bostadsområden, genom en aktiv och stödjande roll. Kontakta oss så tar vi gemensamt fram en handlingsplan för det goda boendet.

FREDRIK WAHLSTRÖM

Business Development

+46 (0)42 29 95 63

fredrik.wahlstrom@osbyvitvaror.se