Vi vill göra skillnad

Vi vill göra skillnad

Vårt hållbarhetsarbete

Vår hållbarhetspolicy bygger på våra grundläggande värderingar och anger vår ambitionsnivå. Vi värnar om miljön och tar ett producent- och leverantöransvar.

Vi efterlever de lagar och miljölagstiftningar som finns och vi rapporterar löpande till naturvårdsverket som är en statlig organisation under regeringen. Vi är anslutna till El-kretsen och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning.

Miljöresurser används på ett ansvarsfullt och försiktigt sätt. Vi strävar konstant efter att bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt. Detta främst genom exempelvis förbättrad effektivitet eller investeringar i hållbara produkter, tjänster och teknologier.

Vår ambition är att ha ett nära och långsiktigt samarbete med samtliga leverantörer för att bättre kunna uppnå gemensamma mål med hållbara och miljöanpassade produkter. Vi utvärderar, planerar och optimerar våra inköp och leveranser i största möjliga mån.

Vi värnar om miljön! 


Vi vill skapa bättre boendemiljöer

Vi vill ta vårt sociala ansvar och skapa trivsamma och attraktiva boendemiljöer. Genom olika projekt kan vi ge möjlighet till positiva aktiviteter för boende i områden där vi verkar. Det kan handla om idrott, kultur eller sociala evenemang som familjedagar eller festivaler.

Vilka aktiviteter vi väljer att stödja beslutar vi tillsammans med våra kunder. Vårt mål är att bidra till hållbara bostadsområden, genom en aktiv och stödjande roll.

Kontakta oss så tar vi gemensamt fram en handlingsplan för det goda boendet.

Vi stöttar handbollsklubben OV Helsingborg! Föreningen har närmare 1000 aktiva ungdomar med en jämställd fördelning på 50/50 mellan pojkar och flickor. Vi vill backa upp deras fantastiska samhällsengagemang ”Handboll för alla” som i praktiken innebär att de är ute i utsatta bostadsområden och deltar i fritidsverksamheten flera gånger i veckan, året runt och låter barnen testa på handboll i kombination med läxhjälp. Sådan tycker vi om!

Vi tycker det är viktigt att ta hand om våra barn. De är vår framtid! Genom att sponsra Team Rynkeby stöttar vi också Barncancerfonden och deras viktig forskning och vision att utrota barncancer. Team Rynkeby är ett cykelprojekt som startade i Danmark. Projektet har vuxit till att omfatta 65 lokala lag med 2250 cyklister och 350 medhjälpare över hela Norden, som alla hjälps åt att samla in pengar till ändamålet.

 Ta gärna en kontakt här!