Styrelsen

Bengt Kjell (1954)

Styrelseordförande sedan 2018

Göran Wahlström (1949)

Styrelseledamot sedan 2014

Fredrik Wahlström (1980)

Styrelseledamot sedan 2022